Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii

TO SIĘ W KOSZYKU NIE MIEŚCI!
Kupuj i wygrywaj
Nagroda główna Toyota Corolla Sedan*
Co tydzień***
Voucher na wakacje o wartości 5 000 zł
Codziennie**
Karta przedpłacona o wartości 500 zł
Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 7 października 2019 r. do dnia 1 grudnia 2019 r.
Zasady
Jak wziąć udział w loterii?
Zrób zakupy za minimum 25 zł
brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „Kupiec”. Lista sklepów dostępna tutaj****
Prześlij swoje zgłoszenie 
za pośrednictwem strony loterii www.loteria-kupiec.pl lub wysyłając SMS***** na numer 7057 o treści: „Kupiec_numer dowodu zakupu”.
Weź udział w losowaniu!
Okres przyjmowania zgłoszeń 
od dnia 7 października 2019 r.
do dnia 1 grudnia 2019 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok.
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki Toyota, Nowa Corolla Sedan, 1.6 Valvematic 132 KM, o wartości 80 900,00 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8 989,00 zł.
** Przedmiotem losowań są nagrody w postaci 40 kart przedpłaconych o wartości 500,00 zł każda. Losowania odbywają się od poniedziałku do piątku.
*** Nagroda w postaci Vouchera o wartości 5 000,00 zł brutto wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 556,00 zł do realizacji na portalu turystycznym wakacje.pl
**** Loteria promocyjna trwa od 7 października 2019 r. do 1 grudnia 2019 r. w sklepach Kupiec. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.pgzkupiec.pl/sklepy.
***** Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 7 października 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.
{{ error[0] }}

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 1.12.2019 r.
Dziękujemy za udział w loterii.

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000436213, posługująca się numerem REGON: 242967520, NIP: 6332231313.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
8. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.
10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z  Regulaminem loterii „LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
Wyrażam zgodę na profilowanie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, przeprowadzone przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
*Pole obowiązkowe.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
Laureaci
Nagroda główna Toyota Corolla Sedan
Paweł P.(HENTEX Henryk Szemet)
Voucher na wakacje o wartości 5 000 zł
Rafał G.(Edward Klyta F.H.U. Express II)
Katarzyna M.(Edward Klyta F.H.U. Express II)
Katarzyna B.(Emi Market 9)
Joanna Stanisława F.(F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Kicek)
Adrian K.(MAT Sp.J. Damian, Joachim, Anna Matejka)
Jolanta Ś.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 04)
Leszek B.(Emi Market 8)
Mirosława G.(Emi Market 11)
Karta przedpłacona o wartości 500 zł
Krzysztof S.(AG Łakota sp.jawna ANANAS)
Dawid Sz.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 01)
Katarzyna Ch.(Paleo-2 Sklep 01 Proszowice)
Justyna A.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 01)
Kazimiera K.(AG Łakota sp.jawna ANANAS)
Zbigniew K.(Market Aga Sp. z o.o.)
Monika Sz.(AG Łakota sp.jawna ANANAS)
Paulina Rz.(Dom Handlowy Solo, Janusz Nowak)
Katarzyna B.(Edward Klyta F.H.U. Express II)
Sylwia Sz.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 01)
Sabina N.(Dom Handlowy Solo, Janusz Nowak)
Anna Sz.("Społem" Domy Handlowe Sp. z o.o. S-31)
Anna B.(AG Łakota sp.jawna ANANAS)
Wiesław K.(Paleo-1 Sklep 01 Nowe Brzesko)
Wojciech Sz.(PHU Monmar Mariusz Błach)
Sylwia Z.(F.H. „Karolina” s.c.)
Ilona W.(Edward Klyta F.H.U. Express II)
Jolanta W.(F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Pilsko)
Jakub B.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 04)
Małgorzata B.(HENTEX Henryk Szemet)
Hanna L.(Olivia Polska Sp. z o.o. Sp.k. Delikatesy Olivia)
Angelika S.(PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 04)
Krzysztof Ł.(HENTEX Henryk Szemet)
Maria M.(P.P.U.H. MIX S.J. U.Z. Broda)
Katarzyna G.(Edward Klyta F.H.U. Express II)
Ewa K.(F.W. SUŻYW Sp. z o.o. Market Kicek)

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Oświadczenie laureata - Toyota Corolla Sedan
Oświadczenie laureata - Voucher na wakacje o wartości 5 000 zł
Oświadczenie laureata - Karta przedpłacona o wartości 500 zł
Kontakt
Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
Loteria Kupiec
lub
kupiec@i360.com.pl
*Pola obowiązkowe
WYŚLIJ
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 4 października 2019 r. nr 1001-IOA.4243.92.2019.S.MJ
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.