Mechanizm umożliwiający uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej.
Podstawa prawna: art. 15i ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.).

Wypełnij poniższe pola, aby sprawdzić swoje zgłoszenia

Wypełnij wszystkie pola
Sprawdź

Sprawdź    Wyślij kod

Twoje zgłoszenia w „LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC”

Data zgłoszenia Imię i nazwisko E-mail Numer telefonu Numer dowodu zakupu
{{application.created_at}} {{application.name}} {{application.surname}} {{application.email}} {{application.phone_number}} {{application.invoice_no}} Edytuj
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „LOTERIA POLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ KUPIEC”.
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_at }}
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na profilowanie, o którym mowa w pkt 10 powyżej, przeprowadzone przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, ul. Promienna 1A, 44-240 Żory.
{{ activeApplication.profiling_accepted_at }}
{{ activeApplication.profiling_accepted_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany